Steeds meer parlementsleden, steeds hogere kosten: dinsdag zal waarschijnlijk de laatste gelegenheid zijn om de hervorming van de kieswet, die alle parlementaire fracties dringend beschouwen, op tijd voor de algemene verkiezingen van 2021 te doorlopen. Maar zwart-rood toont zich tot het einde met elkaar in conflict te zijn. Een megabondsdag dreigt. Duitsland heeft een nieuwe kieswet nodig. Alle partijen die in de Bondsdag vertegenwoordigd zijn, zijn het op dit punt eens. Het probleem is: het Parlement kan het niet eens worden over hoe het hervormd moet worden – en dat al maanden. Zelfs in de regeringscoalitie is er nog geen uniforme lijn geweest.

Dinsdagmiddag is er waarschijnlijk de laatste kans om daadwerkelijk een hervorming van de kieswet te initiëren, zodat deze kan worden gebruikt bij de federale verkiezingen in het najaar van 2021. Dat is interessant. Maar het bekende beeld duikt op: zelfs kort voor de beraadslagingen van de coalitiecommissie over de hervorming van de kieswet kwam er geen compromis. Omdat een nieuw rapport de twijfels van de SPD over de haalbaarheid van het vakbondsvoorstel ondersteunt, zo meldde de “Tagesspiegel” maandag. Dienovereenkomstig wordt de voorgestelde schrapping van kieskringen in de krant voorgesteld als nauwelijks haalbaar. De oppositie en de belastingbetalersbond waarschuwden voor een hernieuwd uitstel van de hervorming. Omdat de Bondsdag steeds groter wordt, willen de partijen al jaren het aantal zetels verminderen. Het standaardformaat is 598 MP. Terwijl 630 leden in het parlement zaten na de federale verkiezingen van 2013, moeten sinds deze zittingsperiode 709 leden en hun vorderingen worden gefinancierd uit de staatskas. Volgens schattingen gaat het in 2020 voor het eerst om meer dan een miljard euro. Zonder hervorming wordt gevreesd dat het zal uitgroeien tot mogelijk meer dan 800 parlementsleden.

Dinsdag zal de Unie de beslissende onderhandelingen van het zwart-rood coalitiecomité over hervorming van de kieswet beginnen met een geformuleerd wetsontwerp. Het wil het aantal kiesdistricten zo vroeg mogelijk verminderen voor de komende federale verkiezingen in 2021 – van 299 nu naar 280. Tot zeven overhangende zetels hoeven niet langer te worden gecompenseerd door compensatiestoelen. Daarnaast moet er voor de deelstaten en de partijen aldaar worden bezuinigd op het minimumaantal zetels dat vooraf, afhankelijk van het aantal inwoners, wordt bepaald. Omdat hierdoor deze regeling leidt tot verdere vergoedingsmandaten. Deze suggestie is in tegenspraak met de mening van de kiesrechtdeskundige Sophie Schönberger, waarover de “Tagesspiegel” berichtte. Het is opgesteld in opdracht van de SPD-fractie. Daarin komt Schönberger tot de conclusie dat de procedure voor het plaatsen van kandidaten voor kandidaten van de Bondsdag in heel Duitsland zou moeten worden herhaald als de Unie zegeviert met haar voorstel om 19 kiesdistricten te schrappen. Volgens het rapport is een herschikking van de kiesdistricten een jaar voor de volgende federale verkiezingen grondwettelijk niet uitgesloten. Maar dan zouden ofwel alle kiesdistricten volledig opnieuw moeten worden ontworpen – of in kiesdistricten die ongewijzigd bleven, zou een verplichting om kandidaten te herbenoemen bij wet moeten worden bepaald. Was deze tekst over de Bondsdag interessant? We zijn blij met elke feedback!

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *